آغازثبت نام كلاسهاي فوق برنامه دانشگاه(ويژه خواهران)

باسمه تعالي

دوره هاي زير در صورت به حد نصاب رسيدن تشكيل خواهد شد

هزينه ثبت نام هر دوره فقط مبلغ 20 هزار تومان مي باشد

محل تشكيل كلاسها داخل دانشگاه مي باشد

image 2018 10 1 9 1 1 668 mnS

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram