شورای مرکزی و دبیر انجمن

  نام و نام خانوادگی  حمید رضـــا شرافت
رایانامه
سمت در شورا
دبیر انجمن و عضو اصلی
مرتبه علمی مربی پایه ۱۳
مدارج دانشگاهی

 دکتری مهندسی تکنولوژی نساجی

رزومه
صفحه شخصی

 

  نام و نام خانوادگی  حجت الاسلام و المسلمين سید احمد طباطبایی
رایانامه  
سمت در شورا
عضو اصلی
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

 دکتری فقه و حقوق اسلامی

رزومه
صفحه شخصی

 

  نام و نام خانوادگی  سید حمید شمع ریزی
رایانامه
سمت در شورا
عضو اصلی
مرتبه علمی استادیار
مدارج دانشگاهی

 دکتری الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآنی و حدیث

رزومه
صفحه شخصی

 

  نام و نام خانوادگی  سعید پیروز بخت
رایانامه
سمت در شورا
عضو اصلی
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

دكتري مهندسی عمران-سازه

رزومه
صفحه شخصی

 

  نام و نام خانوادگی  غلامعلی مدیح
رایانامه  
سمت در شورا
عضو اصلي
مرتبه علمی ---
مدارج دانشگاهی

کارشناسی ارشد ادبیات عرب

رزومه
صفحه شخصی

 

  نام و نام خانوادگی  محمد رضا مطلبي زاده
رایانامه
سمت در شورا
عضو اصلي
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی  دكتراي مهندسی عمران-سازه
رزومه
صفحه شخصی

insta            Telegram