ستاد اقامه نماز

اين ستاد در زمينه هاي پاسخگويي به احكام شرعي ، توسعه و تجهيز و نظارت بر امر مسجد و نمازخانه ها ، برگزاري نماز جماعت در سطح دانشگاه و خوابگاه هاي دانشجويي ، برگزاري مسابقات احكام ، نماز اذان ـ ترويج و تبليغ در راستاي اعتلاي فرهنگ نوراني نماز و اعتكاف ـ اعزام دانشجويان به سفر عمره دانشجويي و تشكيل كانون دانشجويي نماز در خدمت دانشجويان محترم مي باشد .

insta            Telegram            Telegram