تاریخچه مرکز مشاوره

تاريخچه

شروع دوره دانشجويي مانند هر دوره جديد از زندگي ذاتاً تنش‌زا است وفرد را به‌طور طبيعي با شرايط متفاوت و انتظارات جديد مواجهه می‌نماید، لذا توانمند شدن براي مراقبت از سلامت در تمام ابعاد رواني، جسماني و معنوی و مواجهه شدن با شرايط جديد ضروري است بدين منظور حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد یزد در سال 1378 باهدف حفظ و ارتقای سلامت دانشجويان اقدام به تأسیس مركز مشاوره نمود.درادامه روند روبه رشد مركز، مديريت مركز از سال 1388 با تدوين چشم‌اندازي نوين و با اجراي طرح‌هایی همچون هميار تحصيلي، هميار مشاور، بازاريابي اجتماعي، كارنامه سلامت، افزايش شعب مركز، مداخله در بحران تغييرات اساسي درفعالیت‌های خود ايجاد نموده است.مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد با اخذ پروانه فعاليت از سازمان بهزيستي موفق گردید در سال 1391 کلینیک مشاوره هماي رحمت را تأسیس نمايد كه در حال حاضر علاوه بر ارائه خدمات به دانشجويان به عموم مردم نيز خدمات ارائه می‌نماید

insta            Telegram            Telegram