لینک های مفید

لينك هاي مفيد جهت مقاله ها
نگارش 2.2.94

فهرست مجلات نامعتبر و فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی


http://rvp.iau.ir/sp/

فهرست مجلات مصوب دانشگاه آزاد اسلامي


http://rvp.iau.ir/sp/images/download/majalat%20mosavab.pdf

فهرست مجلات علمي با رتبه علمي وزارتين


http://rvp.iau.ir/sp/images/download/majale.pdf

بخشنامه ها و آئين نامه ها


http://rvp.iau.ir/sp/index.php?option=com_content&view=category&id=92&Itemid=530

insta            Telegram            Telegram