اطلاعيه نحوه پرداخت علي الحساب شهريه دانشجويان غيرپزشكي در نيمسال دوم 96-95 (بهمن )

نحوه پرداخت علي‌الحساب شهريه در نيمسال دوم96-95 ( بهمن 95 )

1- بدهي شهريه از ترم قبل بصورت نقد پرداخت گردد.

(جهت پرداخت بدهي از طريق سايت دانشگاه آزاد اسلامي يزد iauyazd.ac.ir www. سامانه آموزشي - پرداخت الكترونيكي شهريه اقدام فرمائيد)

2- دانشجويان لازم است توجه داشته باشند پس از ورود به سامانه آموزشي ابتدا تقسيط شهريه را از منوي تقسيط پيش پرداخت و كلي انجام داده و سپس نسبت به پرداخت نقدي و ثبت چك اقدام نمايند.

3- مبلغ نقدي شهريه نيمسال بهمن 96 -95 طبق جداول زير بر اساس مقطع و رشته تحصيلي از طريق سامانه آموزشي - سايت اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد قابل پرداخت است.

4 مابقي علي‌الحساب شهريه بصورت چك طبق جداول زير بر اساس مقطع و رشته تحصيلي

دانشجويان گرامي توجه داشته باشند كه تعداد، مبالغ و تاريخ چكهاي تقسيط شهريه پس از پرداخت قسمت نقدي در سيستم تعريف گرديده و لازم است مشخصات چك توسط دانشجو در سيستم ثبت گرديده و قبل از انتخاب واحد حتماً به صندوق رفاه دانشگاه تحويل گردد.

5 دانشجوياني كه امكان تحويل چكهاي تقسيط شهريه را بصورت حضوري ندارند مي‌توانند چكهاي شهريه را پس از ثبت در سيستم و طبق سررسيدهاي درنظر گرفته شده با پست پيشتاز به آدرس يزد - صفائيه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد - صندوق رفاه دانشجويان كدپستي 8916871967 ارسال فرمايند.

"لازم است اطلاعات دانشجو از قبيل نام و نام خانوادگي، شماره شناسايي، رشته و تلفن همراه در پشت چك و بصورت خوانا نوشته شود"

مقطع علي الحساب شهريه پرداخت نقدي(ريال) اقساط
كارداني علوم انساني 5500000 1500000 2 فقره چك 25/1/96-25/2/96
كارداني فني و مهندسي 6500000 1500000 2فقره چك 25/01/96-25/2/96
كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 92 و ماقبل 7600000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 93 8800000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 94 9300000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 95 7800000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي و هنر 92 و ماقبل 11000000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي و هنر ورودي93 12800000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي و هنر ورودي 94 13500000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي ورودي 95 13000000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ناپيوسته هنر ورودي95 7000000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته علوم انساني ورودي 93 و ماقبل 6500000 1500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته علوم انساني ورودي 1394 8200000 1500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته علوم انساني ورودي 95 7700000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته فني و مهندسي ورودي 92 و ماقبل 8500000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته فني و مهندسي ورودي 93 10000000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته فني و مهندسي ورودي 1394 11000000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي فني و مهندسي ورودي 95 11000000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته هنر ورودي 92 و ماقبل 9500000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته هنر ورودي 1393 10500000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته هنر ورودي 1394 11500000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي هنر ورودي 95 7700000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ارشد علوم انساني ورودي 93 و ماقبل 22900000 5000000 4 فقره چك 25/1/-25/2-25/3-25/4/96
كارشناسي ارشد علوم انساني ورودي 1394 24600000 5000000 4 فقره چك 25/1/-25/2-25/3-25/4/96
كارشناسي ارشد علوم انساني 95 26000000 5000000 4 فقره چك 25/1/-25/2-25/3-25/4/96
كارشناسي ارشد فني و مهندسي و هنر 92 و ماقبل 23100000 5000000 4 فقره چك25/1/-25/2-25/3-25/4/96
كارشناسي ارشد فني و مهندسي و هنر ورودي 93 24500000 5000000 4 فقره چك 25/1/-25/2-25/3-25/4/96
كارشناسي ارشد فني و مهندسي و هنر ورودي 94 26000000 5000000 4 فقره چك 25/1/-25/2-25/3-25/4/96
كارشناسي ارشد فني و مهندسي  و هنر ورودي 95 27000000 5000000 4 فقره چك 25/1/-25/2-25/3-25/4/96
دكتري علوم انساني ورودي 94 56000000 15000000 5 فقره چك 25/12/95-25/1-25/2-25/3-25/4/96
دكتري فني و مهندسي ورودي 94 73000000 20000000 5 فقره چك 25/12/95-25/1-25/2-25/3-25/4/96
دكتري فني و مهندسي ورودي 95 72000000 20000000 5 فقره چك 25/12/95-25/1-25/2-25/3-25/4/96
دكتري علوم انساني ورودي 95 666000000 20000000 5 فقره چك 25/12/95-25/1-25/2-25/3-25/4/96

** دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري جهت اخذ واحد پايان نامه و پرداخت شهريه حضوراً به دانشگاه مراجعه فرمايند **

                                                              دانشجويان پزشكي و پرستاري جهت اطلاع از نحوه پرداخت شهريه به قسمت اخبار دانشكده پزشكي مراجعه نمايند

آخرین ویرایش در شنبه, 02 بهمن 1395 ساعت 16:19

1 نظر

  • پیوند نظر عبدالرحیم رحیمی سه شنبه, 12 بهمن 1395 ساعت 23:48 ارسال شده توسط عبدالرحیم رحیمی

    با سلام
    با تشکر از پرسنل محترم امور مالی
    لطفا مبلغ علی الحساب دکتری تخصصی علوم انسانی ورودی 95 را بازنگری کنید. یعنی666،000،000 ریال علی الحساب!؟!؟!؟

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram