سمینار یک روزه‌ی" روان‌شناسی خانواده"

به نام خدا
شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد برگزار می کند:

سمینار یک روزه ی " روان شناسی خانواده"


ویژه بانوان هیات علمی و کارمند دانشگاه آزاد اسلامی استان و بانوان مشاور ادارات و سازمان های استان.
مدرس: دکتر محمد حَکَمی ( رییس دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج)
سه شنبه 26 اردیبهشت 96 ساعت 8 صبح الی 17.
سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
ثبت نام با ارسال مشخصات (نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، تلفن همراه، محل اشتغال و سمت) از طریق تلگرام به شماره همراه 09392565605
حداکثر مهلت ثبت نام: پایان وقت اداری روز یکشنبه 24 /02/ 1396

سمینار برای همکاران دانشگاه آزاد اسلامی استان به صورت رایگان و برای بانوان محترم مشاور ادارات و سازمانه ای استان با واریز مبلغ 60 هزار تومان به حساب شماره 0110801464009 به نام "مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد" نزد بانک ملّی ایران می باشد.

متقاضیان محترم از ادارات و سازمان ها علاوه بر مشخصات فردی و شغلی خود (نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، تلفن همراه، محل اشتغال و سمت)، تصویر واضح و شفاف فیش واریزی را نیز از طریق تلگرام به شماره همراه 09392565605 ارسال نمایند.

به علت محدودیت، اولویت حضور با 60 بانوی گرامی است که نخست ثبت نام نمایند.
گواهینامه شرکت در سمینار ( گواهینامه 8 ساعت) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان صادر خواهد شد.

با احترام- شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد

آخرین ویرایش در شنبه, 23 ارديبهشت 1396 ساعت 11:10
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram