موافقت معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی با تأسیس دو مرکز تحقیقات در واحد یزد

دانشگاه آزاد اسلامی یزد موفق به اخذ مجوز تأسیس دو مرکز تحقیقات شیمی، محیط زیست و غذا و شیرینی شد.


به گزارش خبرنگار  روابط عمومی دانشگاه از سوی دکتر مرتضی موسی خانی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغیه ای مبنی بر موافقت با تأسیس دو مرکز تحقیقات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد صادر شد. این دو مرکز تحقیقات شامل شیمی،محیط زیست و غذا و شیرینی است .
واحد یزد با سابقه طولانی در تربیت دانشجویان در رشته های مختلف شیمی تا مقطع دکتری وهمچنین اشتهار استان به قطب تولید شیرینی در کشور نسبت به درخواست تأسیس مرکز تحقیقات در این دو زمینه اقدام کرد که پس از موافقت هیأت امناء این استان و بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان حوزه معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی مجوز تأسیس این دو مرکز به واحد یزد داده شد.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram