تعطيلي كامل خوابگاه حضرت رقيه (س) و توكلي در ايام تعطيلات تابستاني (تعطيلات بين دو ترم)

قابل توجه خواهران دانشجوي

ساكن درخوابگاه حضرت رقيه (س) و توكلي

احتراماً به اطلاع تمامي دانشجويان ساكن در خوابگاههاي حضرت رقيه(س) و توكلي
و نيز دانشجويان اسكان موقت (جهت انجام امور پايانامه ، فارغ التحصيلي و ...) مي رساند پس از اتمام امتحانات پايان ترم از تاريخ 96/04/05 لغايت 96/04/16 همزمان با تعطيلات تابستاني پرسنل و كاركنان دانشگاه ( تعطيلات بين دوترم) دو خوابگاه مذكور بصورت كامل جهت انجام امور خدماتي ،تاسيساتي و سم پاشي و ... تعطيل مي باشد.
تذكر1 : تمامي دانشجويان ساكن مي بايست لوازم شخصي خود را از اتاقها جمع آوري و قبل از عزيمت به منازل خود بسته بندي نموده و با درج مشخصات شخصي خود در انباري از سوي مسئولين خوابگاه خواهران مشخص مي شود قرار دهند ، در غير اينصورت اداره خوابگاهها هيچگونه مسئوليتي در قبال مفقودي لوازم شخصي دانشجويان ندارد.
تذكر2 : تمامي دانشجويان مي بايست يخچالها را تخليه ،خاموش و تميز نموده و قبل از عزيمت كليدهاي اتاق خود را تحويل نمايند .
با تشكر- اداره امور خوابگاهها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram