معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی یزد: کارآفرینی علمی و پردوام، ارمغان فعالیت مراکز تحقیقات دانشگاهی است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی یزد گفت:« کارآفرینی علمی، خروجی مراکز تحقیقاتی هدفمند با در نظر گرفتن دانسته‌ها، داشته‌ها و توانمندی منطقه‌ای است.»


به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه، دکتر نوید نصیری زاده از تصویب 5 مرکز تحقیقات جدید در شورای پژوهشی این استان خبر داد و گفت: «واحد یزد با در نظر گرفتن بنیه علمی، نیاز منطقه ای و امکانات دانشگاهی اقدام به ارائه 5 مرکز تحقیقاتی در شورای پژوهشی استان کرد که خوشبختانه همه مراکز تصویب شدند، چراکه کار علمی صورت گرفته شده در این مراکز مورد نیاز استان است و پایه گذار درآمدزایی و کارآفرینی علمی در استان و منطقه خواهد شد.»
نصیری زاده با اشاره به بحث کارآفرینی علمی گفت: «عصر کنونی عصر سرعت تبدیل شدن علم به ثروت و تبدیل شدن دانشگاه ها به دانشگاه های کارآفرین از نسل های سوم و چهارم است و قطعا ارائه نسخه علمی کارآفرینی خروجی مرکز تحقیقات قوی در آن دانشگاه هاست و دانشگاه آزاد اسلامی یزد نیز با تأسی از چنین فرآیندی با بررسی های منظم و دقیق و کارشناسانه حرکت به سوی کارآفرینی علمی را شتاب بخشیده و به سرعت در این مسیر گام بر می داد.»
این مقام مسئول 5 مرکز تحقیقات پیشنهاد شده را با در نظر گرفتن شرایط منطقه ای، اقلیم، پتانسیل های استانی و دانشگاهی شامل مرکز تحقیقات نساجی و پلیمر، گردشگری، آب جوّی و فنون تعدیل محیطی، فرآورده های ارگانیک و دارویی، مدیر مالی و کسب و کار بیان کرد.
وی گفت: «در مراکز تحقیقات تصویب شده در بحش نساجی و پلیمر و گردشگری نقطه قوت و عطف استان در نظر گرفته شده چراکه استان یزد با آثار باستانی بسیاری که ثبت جهانی و کشوری شده یکی از کهن ترین شهرهای دنیا است و هنر بافت منسوجات نیز قدمت طولانی در این خطه از کشور دارد.»
نصیری زاده خاطرنشان کرد: در مرکز تحقیقات آب جوّی و فنون تعدیل محیطی نیز شرایط کمی بارش در استان و وجود اعضای هیأت علمی متخصص در رشته های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی این مرکز می تواند گره گشا بوده و در نظر گرفته شده است. در دو مرکز مدیریت مالی و کسب و کار و فرآورده های ارگانیک و دارویی نیز دانشگاه آزاد اسلامی یزد اعضای هیأت علمی متخصصی در این زمینه دارد و شاهد این ادعا نیز موفقیت در تولید آفت کش های طبیعی بومی برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی یزد و همکاری و توزیع آن در بخش کشاورزی استان است.»

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram