برگزاري مراسم احياي ليالي قدر درمسجدشهيد صدوقي (ره) دانشگاه

باسمه تعالي

مراسم احياء ليالي قدر
 (شب 19 و 21 و 23 رمضان)
در مسجدشهيدصدوقي (ره) دانشگاه برگزار مي گردد

ساعت شروع مراسم: 23
برنامه هاي مراسم:
قرائت زيارت مخصوص امام حسين(ع)درشب قدر -دعاي مجير-دعاي جوشن كبير-مداحي -اقامه نماز قضا-سخنراني و قرآن برسر گذاشتن

معاونت دانشجويي وفرهنگي

برای ارسال نظر وارد سایت شوید