نشست توجیهی عوامل اجرایی مصاحبه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد

با تبیین آخرین توصیه ها و بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه توسط دکتر المدرسی معاون آموزش دانشگاه؛نشست توجیهی عوامل اجرایی مصاحبه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد با تأکید بر تکریم ارباب رجوع و اجرای کامل شرایط مصاحبه توسط عوامل اجرایی به کار خود پایان داد

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram