دکتر معصومه طباطبایی رئیس واحد یزد در گفتگو باخبرنگار دانشگاه؛ هیچگاه حجاب را مانعی برای رسیدن به اهداف ندانستم

دکتر معصومه طباطبایی نخستین استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد گفت:«با سخت و یا سهل گیری چهره حجاب را مخدوش نکنیم.»


هفته عفاف و حجاب در واحد یزد رنگ و بوی خاصی دارد دانشگاهی که نخستین استاد تمام آن یک بانوی فرهیخته است به همین مناسبت خبرنگار دانشگاه گفتگویی با دکتر معصومه طباطبایی استاد تمام و عضو هیأت علمی واحد یزد و همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد با موضوع عفاف و حجاب داشت، معصومه طباطبایی در خصوص حجاب و فرهنگ حجاب گفت:«فرهنگ حجاب باید از همان سن کودکی واز همان سنی که اسلام برای دخترها تعیین کرده است نه با سخت گیری و نه با سهل گیری شکل گیرد و در این راستا مدرسه و خانواده باید به صورت مکمل هم نه به شکل ضد و نقیص گام بردارند .»
طباطبایی حد و حدود حجاب را همان نص صریح قرآن بیان داشت و گفت:«حدود حجاب را قرآن به وضوح برای مسلمامان مشخص کرده که براي بانوان پوشش تمام قسمتهاي بدن به غير از قرص صورت، دستان از مچ به بعد واجب است.»
وی اعضای هیأت علمی دانشگاه را بهترین مبلغان فرهنگ حجاب دانست و افزود :«اعضای هیأت علمی با توجه به تأثیر گذاری بر دانشجویان می توانند الگوی مناسب رفتاری از حجاب باشند و دانشگاه نیز در جهت تقویت فرهنگ عفاف و حجاب برنامه‌های فرهنگی و مشاوره دارد که هرساله اجرا می گردد.»
رئیس دانشگاه آزد اسلامی یزد حجاب را نه تنها مانعی برای پیشرفت در امور و کسب موفقیت ندانست بلکه آن را موجب كرامت بانوان دانست و گفت:«من به عنوان یک زن در موقع تحصیل در یزد و در شهرهای دیگر و چه در زمان حضور در کشورهای خارجی همیشه حجاب را به شیوه کامل آن رعایت کرده و آن را مانعی برای ادامه موفقیت درزندگی ندانسته وآن را موجب آرامش خاطر دانستم.»

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram