تازه های کتاب دانشگاه آزاد اسلامی یزد

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی یزد تازه‌های نشر خود شامل نگارش و ترجمه را اعلام کرد.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه، در بین این تازه‌‌ها، کتاب «مدیریت زنجیره تأمین سبز» دکتر مژده ربانی عضو هیأت علمی دانشگاه با همکاری زهرا دلشاد دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی واحد یزد به بحث ضرورت هوشیاری زیست محیطی در تولیدات داخلی متمرکز شده و هدف در کاهش اثرات زیست محیطی در تولید و حجم تولید کالا و خدمات و افزایش سودآوری دارد.

این کتاب در 157 صفحه و در 5 فصل به زیور طبع آراسته شده است.

636364862254712654


کتاب «ترمودینامیک کاربردی در مهندسی» تألیف دکتر علیرضا ایلخانی عضو هیأت علمی دانشگاه و حسین پیروان دانشجوی دکتری مهندسی شیمی به معرفی ترمودینامیک و رابطه گرما و نسبت آن با انرژی می پردازد.
در این کتاب دامنه و گستردگی ترمودینامیک در علم و مهندسی بیان شده و مواردی کاربردی آن در موتور، واکنش های شیمیایی، پدیده انتقال گرما و حتی سیاه چاله ها به نگارش درآمده است.
کتاب ترمودینامیک کاربردی در مهندسی در 307 صفحه و 7 فصل نگارش شده است .

636364865512375498

«خشت های بختیاری» را دکتر ابوالفضل داودی عضو هیأت علمی واحد یزد با همکاری دانشجوی پرتلاش زینب کریمی بابااحمدی به رشته تحریر در آوردند.
در این کتاب آمده است: «... قالی بافی یکی از مهمترین هنرهای کاربردی است و نقش ارزنده آن در حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر کسی پوشیده نیست. قالی بافی نه تنها کالای مصرفی به شمار نمی رود بلکه شاخص و معیار فرهنگی، هنری برای شناسایی هویت و سند ملی جامعه است...»

این کتاب مرجع مناسبی است از بافته های ایل بختیاری و معرفی هنرمندانه از صنایع قالی بافی استان چهارمحال و بختیاری که در 4 فصل و 236 نگارش شده است.

636364862144712409


ترجمه کتاب «از شناختی رفتاری CBT به پذیرش و پای بندی ACT» جوزف سیاروچی و آنایلی را دکتر محمد حسین فلاح دانشیار واحد یزد با همکاری بدرالسادات بازیار و علیرضا دهقانی به انجام رساندند.
این ترجمه به تمرین های شناختی رفتاری و اثرات آن در عملکرد بالینی افراد اشاره دارد و همه مباحث ACT را به طور طبفه بندی شده در برخواهد داشت و هدف آن اطمینان از بدست آوردن اطلاعات تخصصی و عمومی است که به درستی می توانند برای افزایش توانایی شما در کاهش رنج انسان ها مفید باشد.
این کتاب در دو بخش و هر بخش شامل چهار فصل و در 214 صفحه ترجمه و به چاپ رسیده است.

 

636364862047212279

«مجموعه مقالات حقوق نفت» با اهتمام دکتر محمد حسین جعفری استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی یزد با همکاری رضا امین پور دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه با مقدمه دکتر عباس کریمی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.
در مقدمه این کتاب 295 صفحه ای آمده است: «... خوشبختانه کشور ما که در دل خلیج فارس آرمیده است به عنوان یکی از منابع و معادن بزرگ نفت و گاز جهان به شمار می رود و این خود مستلزم بررسی این نعمت خداداد از دید حقوقی است و این مسأله موجب پیدایش حقوق نفت شده است .»

636364862032993423

کتاب مجموعه مقالات نفت شامل ارائه 10 مقاله برتر در زمینه حقوق نفت است.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram