کار مرکز مشاوره دانشگاه تزریق شادابی و تنظیم سلامت دانشجویان و همفکری برای یافتن بهترین راه حل برخورد با مشکل است

دکتر کمال خواجه پور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی یزد گفت:«مأموریت مرکز مشاوره دانشگاه مراقبت از سلامت دانشجویان و همفکری برای حل مشکلات است.»


مرکز مشاوره همای رحمت دانشگاه آزاد اسلامی یزد با درج شعر ما محرمان خلوت انسیم غم مخوز .... از غزلیات زیبای حافظ فضایی دلنشین و قابل اعتمادی را برای مراجعان به وجود آورده است دکتر کمال خواجه پور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در گفتگویی با خبرنگار آنا میزان پوشش مشاوره ای مرکز مشاوره دانشگاه را نزدیک به یک سوم دانشجویان اعلام کرد و گفت:« در سال گذشته 3184 نفر از مرکز مشاوره دانشگاه و همچنین مراکز وابسته به دفتر اصلی این مرکز مشاوره گرفته اند که 2100 نفر از آنها زن و 1084 نفر از آنها مرد بوده اند.»
خواجه پور متوسط روزانه مراجعه به مراکز مشاوره دانشگاه که شامل مراکز مستقر در خوابگاه حضرت رقیه، خوابگاه کوثر، مدارس دخترانه سما، مدارس پسرانه سما و دفتر مرکزی هست را 15 نفر اعلام کرد و گفت:«35% از مراجعه کنندگان با موضوع مشکلات تحصیلی ، 22% ازدواج ، 7% بیماری جسمی، مشکلات خانوادگی 11% و بقیه را سایر موارد تشکیل می دهد که کار مشاوره دادن به ارباب رجوعان را 20 مشاور مستقر در مرکز شامل دکتری روانشناس ، دکتری روانپزشک، مشاوران، کارشناسانی با تحصیلات حوزوی بر عهده داشته و 90 ساعت فعالیت فرهنگی را بر عهده دارند.»
معاون دانشجویی و فرهنگی واحد یزد فعالیت مرکز مشاوره دانشگاه را در سایر حوزه همچون مشارکت در پیش نویس طرح دانشگاه مروج سلامت، طرح پایش سلامت روان دانشجویان، حضور در خوابگاه و تبلیغ چهره به چهره جهت معرفی مراکز مشاوره مستقر در دانشگاه، طرح غنی سازی دروس دانش خانواده و تماس با 518 خانواده جهت معرفی کانون خانه مهربانی و ارتباط دانشگاه با خانه بیان کرد.
خواجه پور مأموریت اصلی مرکز مشاوره دانشگاه را تزریق شادابی وتنظیم سلامت دانشجویان و همفکری برای یافتن راه حل برخورد با مشکلات و رویارویی اثر گذار با معضلات دانست و اظهار کرد:« مراقبت از سلامتی دانشجویان در تمامی ابعاد چون روانی، جسمی، فرهنگی بر عهده حوزه معاونت دانشجویی است و مرکز مشاوره دانشگاه نیز در این بخش خوش درخشیده است با تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههای روان شناختی و کتابخانه تخصصی روان شناختی و تکمیل آن با کتاب های خود آموز پایه گذار طرح روان شناس خود باشیم شدیم و دانشجو با مطالعه کتاب‌های موجود به این سمت حرکت خواهد کرد که یک مشاور را در قالب کتاب در کنار خود خواهد داشت همچنین بخش دیگری از این کتابخانه موجبات ارتقاء دانش فنی و علمی مشاوران را فراهم می کند.»
معاون دانشجویی و فرهنگی واحد یزد مرکز مشاوره را حلقه واسط جامعه و دانشگاه دانست.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram