کتاب گیاهان همراه و کشت مخلوط هیأت علمی واحد یزد راهی بازار نشر شد

عضو هیأت علمی گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی موفق به چاپ کتابی با عنوان «گیاهان همراه و کشت مخلوط» شد.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد موسائی سنجره‌ئی در مورد کتاب خود اظهار کرد: «در کشاورزی متداول امروزی، استفاده گسترده از آفت‌کش‌های شیمیایی برای کنترل آفات، باعث ورود این آلاینده‌ها به اکوسیستم‌ها و زنجیره غذایی انسان و موجودات زنده دیگر شده و خطرات جدی را برای سلامت موجودات زنده و اکوسیستم‌های آبی و خاکی در بردارد.»
وی ادامه داد: «کشت مخلوط یکی از مهم‌ترین روش‌های کشاورزی پایدار محسوب شده که هدف آن کاهش استفاده از سموم شیمیایی برای کنترل آفات است. کشت مخلوط یا به عبارتی چندکشتی به معنای کاشت دو یا چندگیاه مختلف در کنار یکدیگر بوده که این گیاهان به طرق مختلف به رشد یکدیگر کمک کرده و یا باعث دفع و دورشدن آفات می‌شوند، به عنوان‌مثال برخی گیاهان از خود رایحه‌ای تولید کرده و یا از ریشه خود موادی ترشح می‌کنند که باعث گیج‌شدن و یا دور‌شدن آفات می‌شوند. »
این کتاب در دو فصل و 110 صفحه توسط انتشارات دانشگاه به چاپ رسیده است.
روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram