کتاب «مدل سازی و شبیه سازی دینامیکی ماشین‌های الکتریکی در فضای حقیقی» وارد بازار نشر شد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی یزد موفق به چاپ کتاب «مدل سازی و شبیه سازی دینامیکی ماشین‌های الکتریکی در فضای حقیقی» شد


به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا دکتر حمید رضا اکبری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی یزد موفق به چاپ کتاب تخصصی در رشته برق با نام «مدل سازی و شبیه سازی دینامیکی ماشین‌های الکتریکی در فضای حقیقی» شد.
نویسنده کتاب در توضیح کتاب به نگارش درآورد خود اظهار کرد:« یكی از روش¬های كارآمد مدل¬سازی و شبیه¬سازی ماشین¬های الكتریكی در شرایط مختلف خطای ماشین، روش تابع سیم¬پیچ است. در این روش، ماشین در فضای حقیقی مدل¬سازی می¬شود و مبنای آن محاسبه اندوکتانس‌های ماشین و استفاده از آن ¬ها در تشکیل معادلات تزویج الکترومغناطیسی بین رتور و استاتور است. با توجه به این که در روش تابع سیم پیچ، هیچ محدودیتی در نحوه سیم¬بندی استاتور و رتور وجود ندارد، تمام هارمونیک¬های فضایی حاصل از توزیع سیم بندی و شیارها در مدل¬سازی وارد می‌شود. با استفاده از تئوری تابع سیم پیچ، تابع واقعی فاصله هوایی موثر حاصل از پدیده‌های نایکنواخت کننده فاصله هوایی و تابع واقعی نیروی محرکه مغناطیسی در مدل¬سازی ماشین وارد می¬شود. بنابراین، هارمونیک¬های فضایی حقیقی حاصل از توزیع نیروی محرکه مغناطیسی و هارمونیک¬های شیار در سیگنالهای خروجی ظاهر می¬شود. در نتیجه، هر گونه عدم تقارن در تمام جهات را می¬توان مدل کرد.»
این کتاب که توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی یزد به چاپ رسیده دارای 8 فصل و 232 صفحه است.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram