سامانه اطلاع از ظرفیت پژوهشی اساتید راهنما و مشاور

با توجه به ضرورت آگاهی دانشجویان از میزان ظرفیت و توانمندی پایان نامه  اساتید، سامانه ظرفیت پژوهشی اساتید  به آدرس  www.cap.researchtop.com   آماده بهره برداری می باشد.

دریافت بخشنامه

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 11 مهر 1396 ساعت 13:00
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram