جشنواره سراسري نماز وفضاي مجازي(ويژه دانشجويان، كاركنان ،اعضاي هيات علمي دانشگاههاي آزاد اسلامي سراسر كشور و خانواده هاي آنها

شركت كنندگان مي توانند علاوه بر ارسال آثار به روشهاي ذكر شده ،آثار خود را به امور فرهنگي دانشگاه واقع درساختمان حسينيه تحويل نمايند

تلفن تماس: 03531872806

امورفرهنگي دانشگاه

نماز

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 04 آبان 1396 ساعت 15:16
برای ارسال نظر وارد سایت شوید