حوزه ارتباط با صنعت دانشگاه، نقطه جوش دانشگاه با صنعت است.

مهندس کاظم حاجی حسینی مسئول ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی یزد:«بازار زبان خاصی دارد، دانشجویان باید از فرصت حضور در صنعت استفاده کافی و مفید ببرند.»


به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا مهندس کاظم حاجی حسینی مسئول ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی یزد حضور موفق در جامعه را در گرو دانستن زبان بازار دانست و اظهار کرد:«حلقه اتصال و نقطه جوش دانشگاه با صنعت در حوزه ارتباط با صنعت دانشگاه شکل گرفته و دانشجویان باید از فرصت استثنایی حضور در صنعت به شکل کافی و مفید بهره ببرند چرا که می توانند با بروز استعدادها و علاقه مندی خود به صنعت امکان حضور پس از تحصیل خود را در شرکت ‌ها و کارخانجات فراهم آورند.»
حاجی حسینی لازمه موفقیت و حضور ثمر بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار را آموختن و بکارگیری زبان بازار دانست و گفت:«شکل حضور موفق و تأثیر گذار در صنعت فراگیری و شناخت نقاط قوت و ضعف بازار است و این شناخت باید با همکاری دانشگاه و دانشجو و صنعت شکل بگیرد.»
مسئول ارتباط با صنعت دانشگاه میزان معرفی نامه تنظیمی برای دانشجویان جهت سهمیه کارورزی و کارآموزی در طول هر ترم را بیش از 1000 مورد بیان کرد و گفت:«دانشجویان باید دقت کنند در گذران این قسمت از تحصیل خود هیچگاه به فکر سهل گذراندن این دوره نباشند چرا که در بسیاری از موارد دیده شده کارفرمایان با دیدن توانایی دانشجویان مستعد آنها را به استخدام درآوردند و به گونه ای آینده شغلی خود را تضمین کردند.»
حاجی حسینی از دیگر فعالیت های حوزه ارتباط با صنعت دانشگاه را بازدیدهای علمی، طرحهای برون دانشگاهی، تشکیل جلسات ارتباط با صنعت و حضور در نمایشگاههای خارج از دانشگاه عنوان کرد و گفت:«بیشترین بازدید علمی مربوط به گروه هنر، عمران، نساجی و مکانیک است و قطعا بازدیدهای علمی می‌تواند نقش تأثیر گذاری در روند تکمیل درس های تئوری داشته باشد. تعریف طرحهای برون دانشگاهی و تشکیل جلسات ارتباط با صنعت که تاکنون 5 جلسه با حضور مسئولان استان و ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی در دانشگاه بوده انجام پذیرفته است.»

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram