نشریه طلوع ویژه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی علی بن ابیطالب (ع) واحد یزد چاپ شد

دانشجویان فعال دانشگاه علوم پزشکی علی بن ابیطالب (ع) دانشگاه آزاد اسلامی یزد به مناسبت ورود دانشجویان جدید هشتمین شماره خود را به این موضوع اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، در شماره هشتم نشریه علمی و فرهنگی طلوع ویژه دانشجویان علوم پزشکی واحد یزد که دانشجویان جدید الورود پرداخته است خواهیم خواهند: اندرالاحوالات دانشجویان جدیدالورود، دانشجوی سیب زمینی، یزد گردی، شروع زندگی خوابگاهی و مطالب خواندنی دیگر .

این نشریه به سردبیری مریم السادات بحرالعلوم دانشجوی رشته پزشکی این دانشکده و همکاری جمعی از دانشجویان خوش ذوق دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب (ع) به زیور طبع آراسته می شود.

همچنین کانون علمی فرهنگی طلوع نیز با دبیر محمد مهدی پژاوند برنامه های متنوعی را در کنار تحصیل بدون وقفه دانشجویان این دانشکده برگزار می کند از جمله این برنامه ها می توان به کارگاه عمومی و تخصصی فتوشاپ،اجرای طرح یک قاشق مهربانی و هم سفره شدن با نیازمندان، برگزاری کارگاه ازدواج، برگزاری اردو و همچنین اجرای جشنواره دانشجوی خلاق و بازارچه کارآفرینی اشاره کرد.

کانون علمی فرهنگی طلوع یکی از کانون های فعال دانشگاه آزاد اسلامی یزد است.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram