چاپ کتاب تشریح مسائل ترمودینامیک و مقدمه ای به ترمودینامیک آماری در واحد یزد

عضو هیأت علمی واحد یزد کتاب تشریح مسائل ترمودینامیک و مقدمه ای به ترمودینامیک آماری در واحد یزد را به چاپ رسانید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا دکتر سید علی آقا میرجلیلی عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی و گروه مکانیک موفق به اتفاق فاطمه بهبهانی و مهدی ایزدپور موفق به تألیف کتاب تشریح مسائل ترمودینامیک و مقدمه ای به ترمودینامیک آماری هربرت کالن شد وی گفت:«کتاب ترمودینامیک و مقدمه‌ای به ترمودینامیک آماری هربرت کالن بدون شک یکی از بهترین منابع ترمودینامیک است و در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا در رشته مهندسی مکانیک در مقاطع تحصیلات تکمیلی تدریس می‌شود کتاب حاضر به یک سبک ساده و روان تدوین شده و سالیان است که منبع درسی است و راهنمای مسائل آن توسط نویسنده به بازار نیامده است در هر فصل از این کتاب باارزش تعدادی سوال وجود دارد که حل این مسائل کمک زیادی به درک عمیق‌تر و بهتر مطالب کتاب می‌کند.»

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram