روابط عاطفی و اجتماعی عامل بازدارنده باخت زندگی در برابر حریف مجازی است

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی یزد؛
روابط عاطفی و اجتماعی عامل بازدارنده باخت زندگی در برابر حریف مجازی است

دکتر احمد شجری معاون علوم پزشکی و رئیس دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب (ع) دانشگاه آزاد اسلامی یزد؛ «فراز از تکنولوژی نه صحیح و نه امکان پذیر است.»


به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا دکتر احمد شجری فوق تخصص کودکان و معاون علوم پزشکی واحد یزد عامل بازدارنده و نقطه قوت زندگی در برابر حریف مجازی و پیشرفت تکنولوژی را تقویت روابط عاطفی و اجتماعی دانست و گفت:«پیشرفت در گرو استفاده از تکنولوژی است لیکن غرق شدن در آن می تواند روابط اجتماعی را محدود به نرم افزار کند و این گسستگی روحی را به دنبال خواهد داشت.»
دکتر شجری مفهوم زندگی سالم را زندگى دانست كه با بهره گيرى از پيشرفت در تكنولوژى، صنعت، بهداشت، بتواند روابط اجتماعى و خانوادگى خود را حفظ کند
وی بهترین سبک زندگی را سبک زندگی که در آن بتوانند کودکان آموزش ببینند و آن را در زندگی به کار گیرند دانست و گفت:«کودکان ما احتياج به آرامش و رفاه در قالب اصول اجتماعى و امكانات موجود دارند و زمانى اين موفقيت حاصل مى شود كه به احترام متقابل در خانواده و اجتماع پايبند باشيم.»
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی یزد سلامت جسم و سلامت نفس دو ركن اساسى سبک زندگی سالم دانست و گفت:«مثلاً تغذيه مناسب به همراه ورزش و تحرك نقش مثبتى در سلامت جسم دارد و زدودن دروغ و دوگانگى نقش اساسى در سلامت نفس دارد. بدين معنى كه شعار و عمل ما بايد در يك راستا باشد تا اعتماد كودك جذب شود و با كسب اين اعتماد است كه آموزشها و نصايح ما ميتواند موثر باشد.»

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram