معارفه مدير جديد حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي يزد

معارفه مدير جديد حوزه رياست و و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي يزد

طي حكمي از سوي رياست دانشگاه آزاد اسلامي يزد، مدير جديد حوزه رياست و روابط عمومي اين دانشگاه معرفي شد.


دكتر معصومه طباطبايي رياست دانشگاه آزاد اسلامي يزد در جلسه اي که با حضور هيات رئيسه و مديران اين دانشگاه تشكيل شد، ضمن تشكر از زحمات دكتر محمد رضا احمدزاده، طي حكمي دكتر محمد رضا سيد مير را به مدت يكسال بعنوان مدير حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي يزد معرفي كرد.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 11 آذر 1397 ساعت 11:25
روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram