برنامه علمي دانشگاههاي آزاد استان يزد ابلاغ شد

برنامه علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان يزدابلاغ شد
دكتر معصومه طباطبايي در حضور اعضاي هيات علمي دانشكده نساجی و پلیمر و دانشکده هنر برنامه علمي ابلاغ شده از سوي سازمان را تبيين كرد

دکترمعصومه طباطبایی در خصوص سیاست های ابلاغي دكتر طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و اجرای برنامه های علمی برای استان های مختلف صحبت كرد. وي ضمن تشکر از ریاست دانشگاه به دلیل مشخص كردن برنامه علمی دانشگاههاي آزاد اسلامي استان يزد بیان كرد: "با توجه به موضوع برنامه علمی یزد با محوریت منسوجات و پوشاک این استان جزو اولین استان هایی است که برنامه علمی آن مشخص و ابلاغ شده است و با توجه به اعضای هیأت علمی توانمند و تجهیزات خوبی که موجود است، بايستي مجری برنامه علمی مشخص شده و کارگروه های تخصصی با حضور فعالان صنایع نساجی وپوشاک تشکیل گردد.

در برنامه علمی یزد، اساتید متخصص حوزه نساجی وپوشاک، بازار یابی، حسابداری، مدیریت، شیمی، مهندسی پزشکی، متالورژی، حقوق و ... می توانند همکاری داشته باشند. لازم به ذکر است مسئولیت تدوین برنامه علمی یزد به اتفاق آرا به عهده آقای دکتر محمد میرجلیلی دانشیار دانشکده نساجی و پلیمر گذاشته شد.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 11 آذر 1397 ساعت 13:19
روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram