پيام تبريك دكتر معصومه طباطبايي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي يزد به مناسبت روز دانشجو

پيام تبريك دكتر معصومه طباطبايي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي يزد به مناسبت فرارسيدن روز دانشجو
فرارسيدن روز دانشجو بر مجاهدان سنگرهاي دانش و بينش، دانشجويان با ايمان و حقيقت جوي ايران اسلامي گرامي باد


دكتر معصومه طباطبايي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان يزد ضمن تبريك روز دانشجو بيان داشت كه اين روز بدون احساس "آرمان خواهي" و "ايمان به حق طلبي " بي معناست . روز دانشجو، روز تاكيد بر نقش بي مانند مجاهدت در راه كسب علم و دانش، در كنار تقويت ايمان ديني و بصيرت سياسي، در راه پيشرفت مادي و معنوي كشور است.
وي اظهار داشت: امروز باگذشت سالها از آن روز، وقتي صحبت از استكبار ستيزي مي شود هنوز در دانشگاه هاي مختلف دانشجوياني هستند كه به خط مي شوند و همانگونه كه در ولايت مداري پيش قدم هستند در استكبار ستيزي هم در صف اول قرار مي گيرند.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram