نشست مشترك رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزدو اعضاي هيات علمي دانشكده فني و مهندسي واحد

نشست مشترك رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزدو اعضاي هيات علمي دانشكده فني و مهندسي واحد
جلسه اي باحضور رياست دانشگاه آزاد اسلامي يزد و اعضاي هيات علمي دانشكده فني و مهندسي در محل كنفرانس حوزه رياست دانشكده برگزار گرديد

به گزارش خبرنگار روابط عمومي واحد يزد: دكتر معصومه طباطبايي در ابتداي سخنان خود، ضمن تبريك به دكتر سيد علي آقا ميرجليلي بعنوان رياست جديد دانشكده فني و مهندسي و تشكر و قدر داني از زحمات دكتر حاجي صفري در پست سابق اين دانشكده، از تمام اعضاي هيات علمي كه در جلسه حضور داشتند قدر داني كرد.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي يزد در ارتباط با طرح برنامه علمي استان و راههاي پيشبرد طرح ، توضيحات و راهكارهايي ارائه كرد.
وي همچنين براي پيگيري مطالبات دانشگاه در شركت يزد باف نماينده اي از بين اعضاي هيات علمي انتخاب نمود .
در پايان دكتر معصومه طباطبايي به پاي صحبت هاي اعضاي هيات علمي نشست و به پرسش آنها پاسخ داد.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram