گردهمايي كارگزينان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان يزد

گردهمايي كارگزينان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان يزد


آموزش نرم افزار ساجد و بارگزاري احكام جديد اعضاي هيات علمي بصورت متمركز در دانشگاه آزاد اسلامي يزد


به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد، كارگزينان دانشگاه آزاد اسلامي يزد كه براي هماهنگي مسائل مربوط به نرم افزار ساجد و بارگزاري احكام جديد اعضاي هيات علمي بصورت متمركز با حضور معاونين آموزشي و كارگزينان ده واحد دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي استان يزد در واحد د يزد برگزارشد.
دكتر المدرسي معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد در اين زمينه گفت:"پرونده پرسنلي 387 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي استان يزد وارد سامانه خواهد شد و با مكانيزه شدن و مديريت همسان اطلاعات،اسباب انتقال شرايط خواهد شد" .

 

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram