گرد همايي معاونين آموزشي و مسئولان هماهنگي گروههاي آموزشي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي استان يزد

گرد همايي معاونين آموزشي و مسئولان هماهنگي گروههاي آموزشي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي استان يزد


انتصاب مسئولان هماهنگي گروههاي آموزشي مختلف در استان به منظور هماهنگي بيشتر بين اعضاي هيات علمي هر رشته در سطح استان صورت مي گيرد.

 

به گزارش خبرنگار روابط عمومي واحد يزد، انتصاب مسئولان هماهنگي گروههاي آموزشي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي يزد به اين شكل صورت مي گيرد كه: تمامي اعضاي گروه آموزشي با سرگروهها در ارتباط هستند و مديران گروههاي آموزشي هم با اين فرد براي توضيح صحيح دروس و برنامه ريزيهاي دقيق ترمي در جهت افزايش كيفيت و استفاده از حداكثري از ظرفيتهاي دانشگاه آزاد اسلامي در استان بهره خواهند بردو استفاده خواهند كرد.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram