نحوه پرداخت شهریه در نیمسال دوم 98-97 (بهمن ماه )

نحوه پرداخت علي‌الحساب شهريه در نيمسال دوم98-97 1- بدهي شهريه از ترم قبل بصورت نقد پرداخت گردد. (جهت پرداخت بدهي از طريق سايت دانشگاه آزاد اسلامي يزد iauyazd.ac.ir www. سامانه آموزشي - پرداخت الكترونيكي شهريه اقدام فرمائيد) 2- دانشجويان لازم است توجه داشته باشند پس از ورود به سامانه آموزشي ابتدا تقسيط شهريه را از منوي تقسيط پيش پرداخت و كلي انجام داده و سپس نسبت به پرداخت نقدي و ثبت چك اقدام نمايند. 3- مبلغ نقدي شهريه نيمسال بهمن 98 -97 طبق جداول زير بر اساس مقطع و رشته تحصيلي از طريق سامانه آموزشي - سايت اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد قابل پرداخت است. 4 – مابقي علي‌الحساب شهريه بصورت چك طبق جداول زير بر اساس مقطع و رشته تحصيلي دانشجويان گرامي توجه داشته باشند كه تعداد، مبالغ و تاريخ چكهاي تقسيط شهريه پس از پرداخت قسمت نقدي در سيستم تعريف گرديده و لازم است مشخصات چك توسط دانشجو در سيستم ثبت گرديده و قبل از انتخاب واحد حتماً به صندوق رفاه دانشگاه تحويل گردد. 5 – دانشجوياني كه امكان تحويل چكهاي تقسيط شهريه را بصورت حضوري ندارند مي‌توانند چكهاي شهريه را پس از ثبت در سيستم و طبق سررسيدهاي درنظر گرفته شده با پست پيشتاز به آدرس يزد - صفائيه – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد - صندوق رفاه دانشجويان كدپستي 8916871967 ارسال فرمايند. مقطع علي الحساب شهريه نقد (ريال ) اقساط كارداني علوم انساني 6000000 1000000 3 فقره چك 25/1/98- 25/2/98- 25/3/98 كارداني فني و مهندسي و برق 8000000 1000000 3 فقره چك 25/1/98-25/2/98- 25/3/98 مقطع علي الحساب شهريه نقد (ريال ) اقساط كارشناسي ناپيوسته علوم انساني 11،000،000 2000000 4 فقره چك 25/01/98-25/02/98-25/03/98- 25/4/98 كارشناسي ناپيوسته فنی و مهندسی و هنر 15،000،000 2000000 4 فقره چك25/01/98-25/02/98-25/03/98- 25/4/98 مقطع علي الحساب شهريه نقد (ريال ) اقساط كارشناسي پيوسته علوم انساني 9،000،000 2000000 4 فقره چك 25/1-25/2-25/3-25/4/98 كارشناسي پيوسته فنی و مهندسی 13،000،000 2000000 4 فقره چك 25/1-25/2/-25/3-25/4/98 كارشناسي پيوسته هنر 15،000،000 3000000 4 فقره چك 25/1-25/2-25/3-25/4/98 مقطع علي الحساب شهريه نقد (ريال ) اقساط كارشناسي ارشد کلیه رشته ها 30000000 5000000 5چك25/1-25/2-25/3-25/4-25/5/1398 مقطع علي الحساب شهريه نقد (ريال ) اقساط دكتري علوم انساني 70000000 20000000 6 فقره چك 25/1-25/2-25/3-25/4-25/5-25/6/98 دكتري فني و مهندسي 100000000 20000000 6 فقره چك 25/1-25/2-25/3-25/4-25/5-25/6/98 ****دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري جهت اخذ واحد پايان نامه و پرداخت شهريه حضورا به دانشگاه مراجعه فرمايند .
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram