اخبار دانشگاه

اخبار دانشگاه (1319)

دکتر سید علی المدرسی از بارگذاری دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در چند روز آینده خبر داد

فصل بهار، بهار کار فرهنگی در دانشگاه است

دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری معاون دانشجویی و فرهنگی واحد یزد ترم دوم دانشگاه و فصل بهار را فصل بهار کار فرهنگی در دانشگاه دانست

با حضور فقیه و عارف عالیقدر کمیلی خراسانی در مسجد شهید صدوقی (ره) دانشگاه، جلسه حلقه صالحین شور و حالی دیگر گرفت 

با هدف آشنایی دانشجویان با شیوه نوشتن طرح درس روزانه کارگاه طراحی آموزشی برگزار شد.

اثر دانش آموز سما واحدیزد منتخب دومین جشنواره سفیران سلامت استان یزدشد

کانون علمی فرهنگی طلوع دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب(ع) واحد یزد مسابقه عکاسی برگزار می کند

محمد مهدی پژاوند دبیر کانون طلوع :«هدف از برگزاری مسابقه کشف استعدادهای دانشجویی است.»

insta            Telegram            Telegram