اخبار دانشگاه

اخبار دانشگاه (1319)

نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان یزد

مدیران تربیت بدنی دانشگاههای استان یزد در نشست راههای همکاری بیشتر ورزشی بین دانشگاههای استان را بررسی کردند.


دکترنوید نصیری زاده دبیر نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت:«آمادگی واحد یزد برای برگزاری همایشی در سطح ملی با کمترین نقص 

گروه 50 نفره از دانشجویان و کارمندان در کمیته های مختلف همایش در انتظار صبح روز بیست و ششم بهمن و آغاز کار همایش هستند.»

دکتر معصومه طباطبایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد؛
با تمدید مهلت ثبت نام، علاقه مندان به ادامه تحصیل دو روز دیگر فرصت دارند تا دانشجو شوند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد از تمدید مهلت ثبت نام تا پایان روز پنجشنه خبر داد

دبیر انجمن تغذیه سالم دیار عشق

بخشی از هزینه های درمان را باید به پیشگیری و آموزش اختصاص داد

مهندس محمود زارع دبیر انجمن تغذیه سالم دیار عشق خواستار استفاده مردم از غذاهای فاقد مواد شیمیایی در سبد زندگی شد.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی یزد؛
روابط عاطفی و اجتماعی عامل بازدارنده باخت زندگی در برابر حریف مجازی است

دکتر احمد شجری معاون علوم پزشکی و رئیس دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب (ع) دانشگاه آزاد اسلامی یزد؛ «فراز از تکنولوژی نه صحیح و نه امکان پذیر است.»

دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی یزد با حضور پرشور و پررنگ خود در تماشایی شدن راهپیمایی 22 بهمن یزد سهیم شدند.

insta            Telegram            Telegram