معرفی کارکنان گروه عمران

salimian نام و نام خانوادگی  محمدرضا سلیمیان
رایانامه Mr.salimian @iauyazd.ic.ir 
سمت در دانشگاه کارشناس آموزش
تلفن تماس
035-31872557-8
مدارج دانشگاهی

 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

رزومه
صفحه شخصی

 

 

نام و نام خانوادگی  محمد علی فتوحی 
رایانامه
سمت در دانشگاه انبار دار 
تلفن تماس
035-31872638
آخرین مدرک تحصیلی

دیپلم

رزومه
صفحه شخصی

 

 

نام و نام خانوادگی  محمد جواد ابراهیمی 
رایانامه
سمت در دانشگاه خدمات 
تلفن تماس
035-31872381
آخرین مدرک

 دیپلم

رزومه
فحه شخصی

insta            Telegram            Telegram