کارگاه قالب بندی آرماتور

دروس عملی ارائه شده
کارگاه قالب بندی آرماتور
ردیف تجهیزات عمده موجود
1 قیچی میلگرد بر
2 چکش
3 آچار F
4 میز کار مخصوص آرماتور
5 قالب آرماتور بندی
DSC07696

DSC07703
DSC07704

insta            Telegram            Telegram