آزمایشگاه تکنولوژی بتن

دروس عملی ارائه شده
آزمایشگاه بتن و سایر مصالح آزمایشگاه تکنولوژی بتن
ردیف تجهیزات عمده موجود
1 جک بتن شکن برقی معمولی
2 دستگاه تست ضربه
3 شیکر برقی
4 دستگاه لوس آنجلس
5 دستگا خشک کن
6 میکسر 10 لیتری
7 میکسر 50 لیتری
8 مخلوط کن
9 چکش اشمیت
10 تراک پذیری بتن
11 دستگاه اتوکلاو
12 جک بتن شکن تمام اتوماتیک
DSC07654
DSC07658 DSC07641

insta            Telegram            Telegram