کارگاه جوشکاری و ورقکاری

دروس عملی ارائه شده
کارگاه ورقکاری کارگاه جوشکاری
ردیف تجهیزات عمده موجود
1 دستگاه جوش ۱۲ عدد
2 دستگاه سنگ فرز
3 دریل بزرگ
4 کپسول اکسیژن
5 کپسول گاز استیلن
6 سنگدان ۵۰ کیلویی
7 سری جوشکاری
DSC07690

DSC07699
DSC07689

insta            Telegram            Telegram