گزارش تصویری حضور دکتر حسین نصیرزاده مدیر کل ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی در واحد یزد

با حضور دکتر حسین نصیرزاده مدیر کل ستاد شاهد وایثارگر دانشگاه نشست سالیانه دانشجویا ن عضو این ستاد واحد یزد برگزار شد

 

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram