گزارش تصویری از دید و بازدید کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی یزد و تجدید بیعت با آرمانهای مقدس شهدا

با حضور هیأت رئیسه دانشگاه در مسجد شهید صدوقی (ره) نخستین روز کاری دانشگاه آزاد اسلامی یزد شروع شد

 

دکترمعصومه طباطبایی در نخستین روز کاری دانشگاه آزاد اسلامی یزد از پرسنل خدوم دانشگاه که در روزهای تعطیل در دانشگاه حضور داشتند تشکر کرد به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد ضمن تبریک سال جدید و آغاز کار دانشگاه از زحمات پرسنل انتظامات، ستاد اسکان و همچنین کارکنان خدوم بیمارستان شاه ولی تقدیر و تشکر کرد. کارکنان دانشگاه نیز پس از دید و بازدید و تجدید بیعت دوباره با آرمانهای مقدس شهدا به محل های کار خود مراجعه کردند.

 

 

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram