دانشجويان گرامي به علت حد نصاب نرسيدن برخي از دروس اختصاصي انتخاب واحد دانشجويان اين مشخصه ها تغيير يافته است لطفا براي بازديد ساعت تشكيل كلاس به سايت مراجعه نماييد.

1- محيط زيست - حذف

2- آز بتن مشخصه هاي 10362و 10360 - ادغام

3- آز خاك مشخصه هاي 10368و 10369- ادغام

4- آز مقاومت مصالح مشخصه 10363- ادغام

دانشجويان گرامي به علت حد نصاب نرسيدن برخي از دروس اختصاصي انتخاب واحد دانشجويان اين مشخصه ها تغيير يافته است لطفا براي بازديد ساعت تشكيل كلاس به سايت مراجعه نماييد.

1- محيط زيست - حذف

2- آز بتن مشخصه هاي 10362و 10360 - ادغام

3- آز خاك مشخصه هاي 10368و 10369- ادغام

4- آز مقاومت مصالح مشخصه 10363- ادغام

کلاس توجیهی پروژه فولاد مهندس سید ابراهیمی ترم تابستان یکشنبه 4/16 ساعت 11 ساختمان دکتر سلطانی کلاس 526 برگزار می شود.

دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 پروژه فولاد خود را با مهندس سید ابراهیمی اخذ کرده اند و پروژه کامل شده خود را تحویل داده اند جهت مصاحبه شنبه 4/13 ساعت 11 به گروه مراجعه نمایند

دانشجويان گرامي

براي بازبيني برگه هاي امتحان مهنسي سيستم پنجشنبه ساعت 5/9 به گروه مراجعه نماييد.

کلیه دانشجویانی که سازه های بتن ارمه 1 و 2 با استاد ابراهیمی دهشیری اخذ نموده اند جهت بازبینی برگه امتحانی خود میتوانند سه شنبه 2 تیر ساعت 10 صبح به گروه عمران مراجعه کنند.

به اطلاع  دانشجویان درس نرم افزار می رساند امتحان کتبی این درس در تاریخ چهارشنبه 94/4/3 ساعت 8 صبح در کلاس 603 ساختمان ولیعصر برگزار می شود.ضمناً امتحان عملی همان روز در دو بازه زمانی 9-10:30 و 11-12:30  برگزارخواهد شد.

*امتحان کتبی 8 نمره و امتحان عملی12نمره می باشد.

insta            Telegram