امتحان کتبی آزمایشگاه مکانیک خاک، روز شنبه مورخ 4 دی ماه، ساعت 14 در محل آزمایشگاه خاک برگزار می گردد. در صورت عدم حضور، درس برای دانشجوی غایب حذف می گردد.

دانشجویان گرامی

امتحان از مقاومت روز سه شنبه 1395/9/30 ساعت 16 واقع در آز مایشگاه برگزار می گردد

دانشجویان مشروحه ذیل روز شنبه مورخ  1395/9/27   به گروه  مراجعه نمایید.

حسین علی خانی - درس بتن 2        مهدی فلاح تفتی - راهسازی

علیرضا دشتی - مهندسی پی             محمد عقداییی- مقاومت مصالح

ایمان میرجلیلی - راهسازی             حسین ملک ثابت -  تحلیل 1

محمد حسین کریمی - استاتیک

مصطفی دهقان - مهندسی پی

ابوالفضل جعفری نعیمی - راهسازیی

دانشجویان گرامی کلاس جبرانی  مبانی   Gis روز پنجشنبه 1395/9/25 ساعت 14-10  تشکیل نمی شود لازم به ذکر است روز یکشنبه طبق برنامه برگزار می گردد

دانشجویان گرامی امتحان آز مقاومت هفته ی آینده  برگزار می گردد

دانشجویانی که برای شرکت در مسابقات دانشجویی بین دانشگاهی  در گروه ثبت نام نموده اند برای ارزیابی و انجام تست های ورزشی با مربیان این رشته ها طبق شماره های ذیل تماس بگیرند .

تنیس روی میز - 09133510163

بدمینتون = 09357344534

شطرنج - 09131549433

تکواندو - 09134519743

کشتی - 09217906962

والیبال - 09383752777

دانشجویان گرامی کلاس جبرانی آز مقاومت 1395/9/17 و امتحان پایان ترم 1395/09/20 میباشد آخرین مهلت تحویل گزارشات جلسه امتحان می باشد

دانشجویان نامبرده شده ذیل برای تعیین تکلیف دروس مازاد انتخاب واحد حتما تاتاریخ 9/15 به گروه مراجعه نماید در غیر اینصورت دروس مازاد با تعیین گروه حذف خواهد شد.

امین جعفری نعیمی - شهاب الدین زمانی نیا - سید مرتضی طباطبا یی- حمید گوهری - حسین زارع- علیرضا مظلوم - ابوالفضل دخیل عباسی - محمد رضایی ‍ پور- علی خلیلی زارچی - امید رضا سمع اله- عزت الله رحیمی - محمد رضا سالور- سعید شاکر - وحید عطارها-

دانشجویانی که در انتخاب واحد نیم سال اول 95/96 رعایت پیشنیاز نکرده اند همچنین دانشجویان مشروط که بیش از 14 واحد انتخاب واحد نموده اند تاتاریخ 9/20 به گروه مراجعه نمایید.

دانشجویان نامبرده شده ذیل به علت اخذ دروس تکراری تاتاریخ 9/20 به گروه  مراجعه نمایید

احسان زارع - محمد مروج - حامد دهان کیوانی - مهدی میروکیلی - محمد سالم -علی خان زاده - معین دستمال چی - اشکان رستگاری - میثم زارعیان - سید مروستی - محمد سیف الرعایایی- سعید شاکر - ابراهیم صالحی

دانشجویان گرامی

امتحان پروژه ها  در نیمه اول خرداد ماه  شهرویور ماه و  دی ماه هر سال برگزار می گردد .

امتحان پروژه بتن و فولاد دی ماه  امسال 1395/10/6 ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات مهندسی برگزار می گردد.