کلاس توجیهی پروژه فولاد استاد سید ابراهیمی چهارشنبه 1395/05/06 ساعت 12 ساختمان دکتر سلطانی برگزار می گردد

اولین جلسه پروژه بتن آقای دکتر دشتی روز دوشنبه 95/05/04 ساعت 12 در ساختمان فنی و مهندسی کلاس 212 برگزار خواهد شد حضور دانشجویان با یک پلان ستون گذاری با حد اقل 6 دهانه الزامی است

کلاس توجیهی پروژه بتن دکتر هادی دهقان منشادی سه شنبه 1395/04/29 ساعت 17/30الی 18 در طبقه دوم ساختمان دکتر سلطانی برگزار می گردد.

دانشجویان گرامی امتحان پروژه ساعت 9 صبح 1395/04/26 در سالن اجتماعات فنی مهندسی برگزار می گردد (موارد امتحان بارگزاری -۰ تحلیل تقریبی - طراحی دستی )

دانشجویان گرامی  مشخصه های زیر به علت عدم حد نصاب حذف گردید لطفا به سایت مراجعه نمایید

مشخصه 10000 سمینار روش تحقیق

مشخصه 10028 روش اجرایی ساختمان

مشخصه 10032 مدیریت ماشین آلات ساخت

مشخصه 10031 مدیریت مالی و حسابداری پروژه

مشخصه 10015 آزمایشگاه هیدرولیک

مشخصه 10004 ادغان با مشخصه 10007

دانشجویان گرامی ساعت کلاس مکانیک خاک از یکشنبه ها به دوشنبه ها تغییر یافت

جزوه درس اصول مهندسی سد استاد دهقان  در تایپ و تکثیر آریاسپهر می باشد

دانشجویان گرامی

امتحان پایان ترم تحلیل 1 استاد دانش یزدی یکشنبه 1395/03/30 ساعت 14 در سالن اجتماعات فنی مهندسی برگزار می گردد

دانشجویان گرامی

پیرو اطلاع قبلی حذف 3/16 امروز 1395/3/9 انجام شده است لطفا به سایت مراجعه نمایید

دانشجويان عزيز تاريخ  امتحان كتبي آزمايشگاه  مقا ومت مصالح   تغييريافته   و به روز دوشنبه  1395/03/10  ساعت 17 در محل آزمايشگاه موكول گرديد.

                                                                                     با تشكر گروه مهندسي عمران