دانشجویان گرامی کلاس توجیهی پروژه فولاد استاد جواهری شنبه 1395/6/20 ساعت 8/3 در ساختمان فنی مهندسی برگزار می گردد

 

امتحان پروژه بجای 1395/6/26 در روز چهارشنبه 1395/6/24 ساعت 9 صبح برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه مکانیک خاک ، امتحان کتبی این درس ، روز چهارشنبه 1395/6/10 ساعت 8 صبح ، در آزمایشگاه خاک گروه عمران برگزار میگردد. شرکت کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

ضمنا جزوه این درس در دفتر فنی آریا سپهر موجود است.

دانشجویان گرامی

چهارشنبه 1395/05/27 ساعت  14 مصاحبه پروژه بتن  دکتر هادی دهقان

دانشجویان گرامی که پروژه و کار آموزی را با استاد خانم دهقان اخذ نموده اند جهت تعیین تکلیف شنبه  1395/05/23  ساعت 8/30 به دفتر گروه  مراجعه نمایید.

احسان نشاسته گر

عارف دشتی

لمیر عباس نیک بخش

امتحان مجدد آزمايشگاه مقاومت مصالح در ساعت 18 روز دوشنبه 18/05/1395 در محل آزمايشگاه و بصورت كتبي برگزار ميگردد،آخرين مهلت تحويل گزارشات آزمايشگاه در ساعت امتحان ميباشد.

مصاحبه پروژه بتن دکتر دشتی 1395/05/04 ساعت 13 برگزار می گردد

کلاس توجیهی پروژه فولاد استاد سید ابراهیمی چهارشنبه 1395/05/06 ساعت 12 ساختمان دکتر سلطانی برگزار می گردد

اولین جلسه پروژه بتن آقای دکتر دشتی روز دوشنبه 95/05/04 ساعت 12 در ساختمان فنی و مهندسی کلاس 212 برگزار خواهد شد حضور دانشجویان با یک پلان ستون گذاری با حد اقل 6 دهانه الزامی است

کلاس توجیهی پروژه بتن دکتر هادی دهقان منشادی سه شنبه 1395/04/29 ساعت 17/30الی 18 در طبقه دوم ساختمان دکتر سلطانی برگزار می گردد.

دانشجویان گرامی امتحان پروژه ساعت 9 صبح 1395/04/26 در سالن اجتماعات فنی مهندسی برگزار می گردد (موارد امتحان بارگزاری -۰ تحلیل تقریبی - طراحی دستی )

insta            Telegram