با حکم دکتر میرزاده معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت

با حکم دکتر میرزاده
معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت

دکتر محمود معین‌الدین، استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی یزد با حکم دکتر میرزاده به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه در حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به معین الدین آمده است :با توجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد در خصوص ارتقای مرتبه جنابعالی به دانشیاری، موضوع در نودمین نشست مورخ 95/9/7 هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ضمن تبریک، به موجب این حکم از تاریخ 94/11/27 به مرتبه دانشیاری گروه آموزشی مربوطه در دانشگاه آزاد اسلامی ارتقا می‌یابید.
میرزاده در ادامه این حکم خطاب به عضو هیات علمی واحد یزد ابراز امیدواری کرده است در مرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشاء خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام های موثرتری بردارید.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

رسانه

نظر دادن