در حکمی از سوی دکتر میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد رئیس شد

در حکمی از سوی دکتر میرزاده

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد رئیس شد


در نهمین جلسه پایش و هماهنگی امور استان‌ها از سوی دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حکم رئیس واحد یزد و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد به دکتر معصومه طباطبایی ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه در حکم دکتر معصومه طباطبایی آمده است: به استناد مصوبه جلسه 764مورخ 94/3/5 شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته تعیین روسای دانشگاه ها با پیشنهاد اینجانب که طی نامه شماره 15062/95 دش مورخ 95/8/26 ابلاغ شده است موافقت کردند،فلذا به موجب این حکم سرکار عالی به عنوان رئیس واحد یزد و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد منصوب می شوید.
امید است با توکل با خداوند متعال و با صداقت کاری، امانت داری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشید.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

رسانه

نظر دادن