حضور سرزده رییس دانشگاه ازاد اسلامی استان یزد و رییس شورا نظارت و هماهنگی استان از واحد سما یزد

حضور سرزده رییس دانشگاه ازاد اسلامی استان یزد و رییس شورا نظارت و هماهنگی استا از واحد سما یزد

معصومه طباطبایی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان ورئیس شورای نظارت وهماهنگی سما دراستان یزد سرزده از سما یزد بازدید ودر جلسه شورای مدیران مرکز آموزشی فرهنگی سما واحدیزد شرکت نمود

؛محمدرضا رحيمي دبير شورای نظارت وهماهنگی سما دراستان یزد در ابتداي جلسه ضمن تبريک سال نو ؛ گزارشي از عملکرد سما استان يزد در سال 96 ارائه نمود ايشان بيان داشت:"با پشتوانه عظيم همکاري وهماهنگي که بين همکاران سمايي وهمراهي رياست محترم دانشگاه آزاداسلامي استان درسال 96 توانستيم رتبه برتر رادر افزايش جذب دانش آموز ودانشجو علي رغم مشکلات موجود دربين مدارس وآموزشکده هاي سما کسب نماييم و افتخار ديگري که درسما يزد به بارنشست درسال 96 در5 شهرستان استان مدارس سما تاسيس گرديد وبه حول قوه الهي در سال جديد نيز 4 شهرستان ديگر سما دارمي شوند که سير مراحل اداري آن درحال انجام است"

وی ابراز نمود: "توانستيم درسال گذشته اولين مرکز جوار دانشگاهي را درسمايزد راه اندازي نموده وبا ادرات واارگان هاي دولتي تعامل وتفاهم داشته باشيم وجشنواره هاي مختلف از جمله جشنواره علمي پژوهشي جابربن حيان؛ مسابقات تنيس روي ميزو ميزباني اولين دوره ورزش هاي هماهنگي دانش آموزان درکشور رابرگزارنماييم"

درادمه جلسه معصومه طباطبایی ریاست محترم دانشگاه ازاداسلامی بیان داشت: سال گذشته دانش آموزان ،کارکنان واعضای هیأت علمی با سخت کوشی ، تعهد ،صداقت ، هماهنگی، همدلی و همکاری آنها اقدامات خوبی در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال رقم زده و کارنامه ای درخشان از تلاش ها و موفقیت ها را به ارمغان آورد و جایگاهی ارزنده و قابل افتخار را نصیب دانشگاه آزاد اسلامی یزد کرداينجانب به نوبه خود از دبيرشوراي نظارت وهماهنگي سما دراستان وهمکارانشان درسما واحديزد بخاطر موفقيت هاي عالي که داشتند تشکر مي نمايم ايشان مجموعه سما را منظم وقابل اعتماد دانست واز روند انجام فعاليت هادر سما احساس رضايت نمودند"

ايشان درادامه با اشاره به شعارسال جديد: "مقام معظم رهبري سال را بنام حمايت از کالاي ايراني ناميدند وما درسال جديد اولين دستورکارجلسات خود را خريد کالاي ايراني موردنياز واحدها ومراکز سما قراردايم وهرگونه خريد کالاي خارجي درواحدها ومراکز سما استان ممنوع مي باشد وهمچنين درجهت حمايت از دستاوردهاي مهارت دانش اموزان ودانشجويان مي بايست ازبين توليدات مهارت اين عزيزان کارهاي شاخص انتخاب وجهت فروش به شرکت تعاوني دانشگاه معرفي گردد ودرنمايشگاههاي تخصصي معرفي وارئه شود" 

 

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 30 فروردين 1397 ساعت 10:03
روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram