تاریخ برگزاری امتحان جامع نیمسال اول 96-95

قابل توجه اساتید و دانشجویان دکتری آلودگی محیط زیست

 امتحان جامع نیمسال اول 96-95 در تاریخ 30 آذزماه 1395 برگزار خواهد شد. شایان ذکر است دانشجویانی که تصمیم به شرکت در این آزمون را دارند حداقل دو هفته پیش از این تاریخ جهت انجام امور اداری و چک کردن واحدها به دفتر دانشکده مراجعه نمایند.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 26 آبان 1395 ساعت 13:09
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram