برگزاری کارگاه طراحی آموزشی در سالن مرحوم دکتر علی سلطانی دانشگاه

با هدف آشنایی دانشجویان با شیوه نوشتن طرح درس روزانه کارگاه طراحی آموزشی برگزار شد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان رشته های آموزش ابتدایی و تکنولوژی آموزشی کارگاهی باعنوان طراحی آموزشی در سالن مرحوم دکتر علی سلطانی برگزار گردید. اعظم میرشمسی مدرس دانشگاه و مدرس این کارگاه در گفتگویی میزان استقبال دانشجویان را خوب ارزیابی کرد وگفت:«75 نفر از دانشجویان رشته های مختلف به ویژه دانشجویان رشته های کاردانی و کارشناسی آموزش ابتدایی و کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در این کارگاه 6 ساعته شرکت کرده و از مبحث مهم شیوه نوشتن طرح درس روزانه بهره جستند.و با توجه به ارزیابی های به عمل آمده میزان رضایت مندی دانشجویان از این کارگاه درصد بالایی داشته و خواستار ادامه آن با موضوعات مختلف دیگر شدند.»
در پایان این کارگاه مقرر شد دانشجویان مراحل تشکیل انجمن علمی گروه تکنولوژی آموزشی را پیگیری کنند.«

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram