شورای دانشگاههای آزاد اسلامی استان یزد

تشکیل شورا اداری دانشگاه ازاد اسلامی استان یزد

حضور دکتر پور عباس در شورا اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 20 شهریور 1397 ساعت 13:36
روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram