انتخاب دبیرشورای قران وعترت دانشگاه های آزاداسلامی استان یزد

محمود تیموری به عنوان دبیر شورای قران وعترت دانشگاه های آزاد اسلامی استان یزد انتخاب شد

 

جلسه انتخاب دبیر شورای قران وعترت دانشگاه ازاد اسلامی استان یزد درروز چهارشنبه مورخ 1397/06/21باحضور  دکترعلی عزتی رییس اداره کانون های قران وعترت دانشگاه ازاد اسلامی حجت الاسلام والمسلمین اقای زارع رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ازاد اسلامی استان یزداقای دکتر دهقانی اشکذری معاون محترم فرهنگی ودانشجویی واحدیزد ورییس شورای تخصصی فرهنگی ودانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی استان وکارشناسان قران وعترت واحدهای استان درواحدیزد برگزار گردید دراین جلسه ازبین کاندیدها اقای محمود تیموری باکسب اکثریت آرا به عنوان دبیر شورای قران وعترت دانشگاه ازاد اسلامی استان یزد معرفی گردید.

لازم به ذکراست دراین جلسه ضمن تشریح مسائل مربوطه اززحمات اقای نبوی دبیر سابق ان شورا تقدیروتشکر به عمل امد.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 21 شهریور 1397 ساعت 14:33
روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram