سرپرست حوزه مدیریت نظارت استان یزد معرفی شد.

مراسم تکریم ومعارفه روسای قدیم وجدید حوزه مدیریت نظارت استان یزد باحضور دکتر جواد بهارآراء

دکتر علی محمد نوریان دبیر کل هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی فروغ حیرانی را به عنوان سرپرست حوزه مدیریت نظارت استان یزد منصوب کرد .

مراسم تکریم ومعارفه روسای قدیم وجدید حوزه مدیریت نظارت استان یزد با حضور دکتر جواد بهارآراء رئیس هیأت عالی نظارت منطقه ی شش در سالن عدالت دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار گردید.

جواد بهار آراء در این جلسه گفت که روند هیات عالی نظارت با حضور آقای دکتر ولایتی تغییر کرده است و مدیر نظارت ما در استان حق دخالت در سیستم اجرایی را ندارد بلکه نظرات ناظر بصورت مشاوره در اختیار مدیران استان قرار میگیرد.

وی گفت یکی از وظایف مدیران این حوزه ، نظارت بر برنامه عملیاتی دانشگاه های آزاد اسلامی استان می باشد که با مطابق با برنامه پیشنهادی مصوب شده باشد.در این جلسه همچنین از زحمات دکتر محمد رضا اسلامی مدیرسابق  نظارت استان یزد تقدیر و تشکر گردید .

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram