گروه فيزيك

معرفی گروه و عناوین دروس و ... :
مدیرگروه :محمد شيشه بري

آزمایشگاهها و کارگاهها (عنوان ٬ مکان ٬ دروس مرتبط و عکس) :آزمايشگاه فيزيك 1 ، آزمايشگاه فيزيك2 و...

- نام : محمد شهاب
- نام خانوادگی : اركان
-مدرک تحصیلی : دكتري (امتحان جامع)
- پست سازمانی : عضو هيئت علمي
- حوزه کاری : گروه فيزيك
-مکان دفتر : طبقه دوم ساختمان دكتر سلطاني
-تلفن دفتر : 0353187742
- email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

- نام : فرزانه
- نام خانوادگی : عزيزيان
-مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد فيزيك اتمي مولكولي
- پست سازمانی : عضو هيئت علمي
- حوزه کاری : گروه فيزيك
-مکان دفتر : طبقه دوم ساختمان دكتر سلطاني
-تلفن دفتر : 0353187473
email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

- نام : علي
- نام خانوادگی : احسان
-مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد انرژي خورشيدي
- پست سازمانی : عضو هيئت علمي گروه فيزيك
- حوزه کاری : عضو هيئت علمي گروه فيزيك
-مکان دفتر : طبقه دوم ساختمان دكتر سلطاني
-تلفن دفتر : 0353187742
email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

- نام محمد
- نام خانوادگی : شيشه بري
-مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد گرايش ژئو فيزيك
- پست سازمانی : عضو هيئت علمي گروه فيزيك
- حوزه کاری : عضو هيئت علمي گروه فيزيك
-مکان دفتر : طبقه دوم ساختمان دكتر سلطاني
-تلفن دفتر : 0353187740
- email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
-
- نام : سيد محمد
- نام خانوادگی : پورهاشمي
-مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد فيزيك كاربردي- دانشجو ي دكتري مهندسي محيط زيست- پسماند
- پست سازمانی : عضو هيئت علمي گروه فيزيك
- حوزه کاری : عضو هيئت علمي گروه فيزيك
-مکان دفتر : طبقه دوم ساختمان دكتر سلطاني
-تلفن دفتر : 0353187743
- email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
-
- نام : حميدرضا
- نام خانوادگی : قانع
-مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد فيزيك
- پست سازمانی : كارشناس آز فيزيك
- حوزه کاری : آزمايشگاه فيزيك
-مکان دفتر : زيرزمين ساختمان دكتر سلطاني
-تلفن دفتر : 0353187765
- email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

- نام : فاطمه
- نام خانوادگی : ذهب زاده
-مدرک تحصیلی : كارشناسي
- پست سازمانی : تكنسين كارگاهها
- حوزه کاری : آموزش ، كارمند دفتر گروه فيزيك و رياضي
-مکان دفتر : طبقه دوم ساختمان دكتر سلطاني
-تلفن دفتر : 0353187783
- email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

- نام : محسن
- نام خانوادگی : باقري
-مدرک تحصیلی : دانشجو دكتري فيزيك
- پست سازمانی : عضو هيئت علمي
- حوزه کاری : گروه فيزيك
-مکان دفتر : طبقه دوم ساختمان دكتر سلطاني
-تلفن دفتر : 0353187743
- email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

insta            Telegram            Telegram